Integritets & rättsliga förhållanden

Integritets & rättsliga förhållanden

Denna webbplats (http://mjukbambu.se/ http://måvens.se http://mavens.se ) administreras av Måvens Textil ett företag som är registrerat enligt tillämpliga lagar i Sverige och som har styrelsens säte i: Lundby 512, Spekeröd, Sverige.

1. Immateriell egendom
Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Måvens Textil. Detta material får inte kopieras eller reproduceras, utom i den utsträckning som krävs för att det ska kunna visas on-line. Utan hinder av ovanstående får du skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk.

2. Länkning till webbplatsen
Om du vill tillhandahålla en länk till webbplatsen måste den länka till Måvens Textils hemsida.

3. Uppgifternas tillförlitlighet
Informationen på denna webbplats är avsedd för Måvens Textils kunder i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. Måvens Textil kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men Måvens Textil påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Måvens Textil förbehåller sig rätten att när som helst ändra produktspecifikationer.

4. Dataskydd
Måvens Textil hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen. Denna paragraf beskriver de uppgifter SMåvens Textil an samla in via webbplatsen och hur de används.

Personuppgifter
Måvens Textil registrerar inga personuppgifter om dig (som t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) ('personuppgifter') utan att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till Måvens Textil kommer vi att lagra denna information om dig för marknadsföring, marknadsundersökningar, eftermarknadstjänster, spårning av försäljningsdata, och för att kunna kontakta dig*

Ej personligt identifierbara uppgifter samlas in automatiskt
I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Exempel på denna typ av uppgifter är vilken typ av webbläsare du använder, den typ av datorsystem du använder och domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats eller annons.
 

Uppgifter som vi kan placera automatiskt på din dators hårddisk

När du öppnar webbplatsen kan vi lagra viss information på din dator. Denna information kommer som en 'cookie' eller en liknande fil och hjälper oss att serva dig på ett bättre sätt. Med hjälp av cookies kan vi till exempel skräddarsy en webbplats eller annons som bättre matchar dina intressen och önskemål. Med de flesta webbläsare kan du radera cookies från din dators hårddisk, spärra alla cookies eller få en varning innan en cookie lagras. Se din webbläsares instruktionsbok eller hjälp sida för att få veta mer om dessa funktioner.

Vem kontaktar jag?
Om du har lämnat personuppgifter till Måvens Textil och vill att dessa uppgifter ska korrigeras eller raderas från våra register, eller om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, kan du kontakta Måvens Textil integritetsvariga genom att skicka ett e-brev till: info@mavens.se Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att efterkomma din begäran.

5. Lagstiftning och domsrätt
Denna webbplats har skapats, och administreras, enligt lagstiftningen i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats tillämpas lagstiftningen i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt.

* I EU-länder måste man, enligt Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG, ha medgivande av personer som inte är kunder för att få skicka kommersiella e-brev till dem. Man måste också ha medgivande av sina nuvarande kunder om man vill skicka dem e-brev som rör produkter eller tjänster som inte är liknande dem man redan har sålt till dem. Slutligen behöver man medgivande (man ska kunna bevisa att det getts) om man vill lämna ut kundens e-postadress till tredje part.